Miscellanea

Rembrandts olifant, tentoonstelling in het Rembrandthuis (2020)

Benini’s beeld van een olifant in het Rijksmuseum

Sponsorpakket voor de Engelse Hansken-uitgave

Questa è Hansken: Dit is Hansken

Hansken in het Hendrick Hamel Museum in Gorinchem

In het spoor van Hansken. Boek over Rembrandts olifant (2016)

Appel aux chercheurs, historiens, archivistes

Hansken voor kinderen

Hansken gaf Haagse armen te eten

Hansken, forensische zoekmachine

VOC tentoonstelling Nationaal Archief

‘Lief Dier’, podcast over Hansken met primeur

Rolo reclame “gegrift in nationale geheugen”

KB archiveert site

Hansken als stripheld

Mooiste vondst

Hanskenbord

Gedicht

Circusdieren

Marjo Hoedemaker Elephant Foundation

Hansken in de krant; Neue Zürcher Zeitung