Marjo Hoedemaker Elephant Foundation

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation werd in 2001 opgericht toen olifantenverzorger Marjo Hoedemaker veertig jaar in dienst was van DierenPark Amersfoort. Sinds 1980 was Hoedemaker hoofd Dierverzorging, in 2011 nam hij afscheid.

De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation ondersteunt projecten en onderzoek naar de instandhouding van de Aziatische Olifant, zowel in dierentuinen als in het wild. Dierentuinen en fokprogramma’s spelen daarbij een belangrijke rol. “De stichting Marjo Hoedemaker Elephant Foundation zet zich in voor de olifanten op het eiland Sri Lanka, in het gebied rondom het wildreservaat Uda Walawe. Dit gebeurt onder andere door te investeren in de lokale bevolking en goodwill te kweken voor de olifanten populatie”, aldus de site van de stichting.

De Aziatische olifant Hansken, in 1630 geboren op Sri Lanka (Ceylon) en de beroemdste circusolifant van zeventiende-eeuws Europa, heeft haar naam hoog te houden. Omdat haar skelet beschreven werd door de Engelse natuurkundige John Ray (1627-1705) en de Zweedse geleerde Carl Linnaeus (1707-1778) voor zijn wetenschappelijke beschrijving van olifanten (Elephas maximus) zich onder anderen op Ray baseerde, kon Hansken als resultaat van nieuw onderzoek in 2013, worden geïdentificeerd en geclassificeerd als eerste specimen van de soort.

Hansken zet zich in voor de stichting. Zij bracht al geld op; in 2007 werd in het DierenPark 3000 euro overgedragen aan de stichting. Dat was een deel van de opbrengst van het boek Rembrandts olifant, het verhaal van Hansken.

Doneren kunt u ook; op bankrekening NL17ABNA0597989540 t.a.v. Marjo Hoedemaker Elephant Foundation.