VOC tentoonstelling Nationaal Archief

Hansken is goed vertegenwoordigd in “De wereld van de VOC”, de even prachtige als omvangrijke tentoonstelling in het Nationaal Archief te Den Haag die tot 7 januari 2018 te zien is. De Verenigde Oostindische Compagnie domineerde van 1602 tot 1798 de handel in het oostelijke deel van de wereld. Nederland werd er schatrijk van. Het grootste deel van het omvangrijke VOC-archief wordt door het Nationaal Archief beheerd. Voor veel Zuidoost-Aziatische landen is het VOC archief zelfs de enige betrouwbare bron over hun geschiedenis. De VOC-archieven zijn door de UNESCO op het Memory of the World Register geplaatst. Ook over de olifant Hansken is in het archief een stuk te vinden. Na aankomst van de olifant in Amsterdam in de zomer van 1633 vergaderde de VOC waar het dier in die stad getoond kon worden aan het publiek en voor wie de opbrengsten bestemd waren. Het is zeker niet uitgesloten dat in dit kilometerslange archief nieuwe Hansken-documenten zullen worden gevonden.

Op de tentoonstelling is, heel verrassend, Hansken te horen. De prent met de kunstjes die Hansken verrichtte is voor de gelegenheid uit het depot van het Rijksprentenkabinet gehaald. Ook in Het grote VOC boek, dat speciaal ter gelegenheid van de tentoonstelling werd uitgebracht, komt Hansken aan bod. In het hoofdstuk over Ceylon en Malabar is een korte tekst opgenomen over “Een olifant voor de stadhouder”, en de prent met kunstjes afgebeeld. In de winkel van het Nationaal Archief is bovendien het vorig jaar verschenen boek “Rembrandts olifant. In het spoor van Hansken” te koop.