10. Hansken neemt haar hoed af en zet die op

Met haar slurf neemt Hansken een hoed van haar kop af om iemand eer te bewijzen, of zij neemt een hoed van iemands hoofd en zet die op haar eigen kop.

Elephant Hansken's trick #10
Anoniem pamflet, nr. 10: Hy doet reverentie met de hoet. / Il fait la reverence avec le chapeau

Harderwijk 1641: hij nam een iong den hoet af, settende dien op sijn eigen hooft, nemende hem daernaer weder­om seer rever­entelicken af, ende makende als een baso los manos [= handkus], met den hoet ende buijgen met de knijen, langende [= verlangende] dien weder­om

Plinius-editie 1644: nam oock een hoet met sijn Snuyt van sijn Hooft, en groete al buygende de Omstan­ders

Frankfurt 1646: einen Hut von seinem Kopff nemen

Maastricht 1648: dede hij de reveren­tie, sette eene hoedt op sijnen hooft, ende oock aff

Lüneburg 1649: den Huht auff und absetzen

Dresden 1650: Nimbt er einem Huth und sezt ihn solchen auff seinen Kopff

Görlitz 1650: fazte einen Hut auf den Kopf und zog ihn mit einem Reverenz wieder ab

Zittau 1650: einen Hutt (…) aufgesatzt

Zürich 1651: 10. Machte er mit dem Hut eine Reverenz

Basel 1652: dit kunstje is afgebeeld door Jeremias Glaser op een gravure

Nürnberg 1652: auf dreyerley manier Hut abziehen und wieder aufsetzen

Nürnberg 1652: op een reclameprent (Faust 664.1): auff dreyerley manir hut abziehen und wieder auffsetzen

Nove 1654: pigliava un cappello di terra

Ferrara 1654: Con la proposside ei levavasi di testa il cappello e riponealo in capo ad altri