15. Hansken gaat liggen en staat weer op

Hansken gaat op bevel van haar meester liggen. Daarna laat de olifant toe dat iemand over haar lichaam loopt. Op een volgend bevel staat de olifant gezwind weer op.

Elephant Hansken's trick #15
Anoniem pamflet, nr. 15: Hy leyt hem neer. / Il se met a terre.

Harderwijk 1641: Als de Regeerder hem toesprack, soo ginck hij platt ter aerden op stroo neder leggen, liet dan een man over sijn lijf gaen wandelen

Duitsland 1649: sich niederlegen

Dresden 1650: Wann ihm sein Meister beflehlet, er sol sich niederlegen, so leget er sich geschwind auff ein vorgeschüttetes Stroh, stehet auch so geschwind, auff Zureden seines Meisters, wieder auff, als irgend ein Pferd

Linz 1651: lernet niederknien

Sankt Gallen 1651: Der Meister machte ihn auf den Boden darnider ligen, von dannen er sich selbsten mit Verwunderung geschwind wider aufgerichtet

Basel 1651: dieser legte sich und stund wieder auf

Zürich 1651: 15. Legte er sich auf den Bode

Basel 1652: dit kunstje is afgebeeld door Jeremias Glaser op een gravure

Nürnberg 1652: op een reclameprent (Faust 664.1): sich legen und wieder affstehen

Nove 1654: faceva riverentia con le giunture dei piedi cioè s’inchinava et levava da terra