1643, 13 maart [of eerder]. Gent

In Gent treedt Hansken speciaal op voor het stadscollege. Daarvoor krijgt Cornelis van Groenevelt, betaald. Het bedrag kon nog niet ontcijferd worden (1). Werd in Gent zijn zoon verwekt? Precies negen maanden later wordt namelijk Cornelis’ zoon Henrick gedoopt in Den Haag. Dan zou de moeder, Willemina Sasbout, meegereisd moeten zijn naar Vlaanderen, terwijl haar oudste zoon Gerardus nog geen anderhalf jaar oud was. Of was Cornelis van Groenevelt in maart 1643 in Den Haag bij zijn gezin en vond de voorstelling in Gent eerder plaats, maar werd de uitbetaling pas later in de boeken verantwoord? Op 30 april 1643 is Cornelis van Groenevelt in Delft getuige bij de doop van zijn neefje Cornelius. Was hij toen nog in Holland of liet hij Hansken in Vlaanderen achter en ging hij per schip op en neer naar Delft om aanwezig te kunnen zijn? Amper twee maanden later, in juni 1643, is hij met Hansken in Blois. Hij moet die afstand, inclusief een verblijf in Parijs, hoe dan ook in korte tijd hebben overbrugd.

1) Gent, Stadsarchief, stadsrekeningen 1642-1643, f. 212r: “Betaelt Cornelis van Groenevelt de somme van … causien dat hij aen t collegie verthoont heeft eenen oliphant by ordonnantie vandien 13en Marty 1643.” In de marge wordt hetzelfde bedrag vermeld. Naar deze bron wordt verwezen in G. Loisel, Histoire des ménageries de l’antiquité à nos jours 2 (Parijs 1912), p. 28, die het verblijf in Gent op 1642 stelt. In de bewijsstukken bij de rekeningen (reeksen 402 (jaar ontbreekt), 403 (1642-1643) en 403bis (presentwijnen)) werden geen aanvullende gegevens teruggevonden. Met dank aan Pieter-Jan Lachaert van het Stadsarchief Gent.

Vermelding van Hansken in Gent

Vermelding van Hansken in de derde rekening van boven