1643, 30 april. Delft (Cornelis van Groenevelt is getuige bij de doop van zijn neefje)

Cornelis van Groenevelt is in Delft getuige bij de doop van zijn neefje Cornelius, die kennelijk naar hem vernoemd werd. Het gaat om de zoon van Maria Sasbout en Paulus Rijmers. De moeder is de vier jaar oudere zuster van Wilhelmina Sasbout, de echtgenote van Cornelis van Groenevelt. De vader van beide zusters, de Amsterdamse chirurg Sasbout Cornelisz. Souburgh (1597-1653), is een van de getuigen (1). Anderhalf jaar eerder, op 26 december 1641, was Wilhelmina getuige bij de doop van Maria’s dochter Sara (2). Nadat Hansken in Florence overleed, keerde Van Groenevelt weer terug naar Holland. In april 1656 blijkt dat Maria Sasbout financiële zaken voor hem had behartigd. Cornelius was meester hoedenmaker in Leiden en overleed niet lang voor 17 augustus 1674 (3).

1) Delft, DTB. Doopboek Evangelisch-Lutherse Gemeente (Verwersdijk/Noordeinde), 1617-1758. Archiefnummer 0014, inv.nr. 00104, p. 11 (“den 30 April Cornelius Vader Paulus Reyners Getuygen Sasbout Souburgh, Cornelis Groenevelt, Josyna van Heusden, Catharina van ’s Heerenbergh”). Met dank aan Marten Jan Bok. Josyna van Heusden was de moeder van Sara van Heusden, dus de oma van Cornelius. Catharina van ’s Heerenberg was de vrouw van Jacob Brouwer, koorddanser in Den Haag (zie notariële acte Den Haag, inv. 128, fol. 107 dd 11 sept. 1655, testament van Hendrick van ‘s Heerenbergh: “Catharina van ’s Heerenberch zijne moeye, huysvrouwe van Mr. Jacob Brouwer”).

2) DTB Delft, inv.nr. 00104, Doopboek Evangelisch-Lutherse Gemeente, p. 10. Getuigen bij de doop van Sara zijn “Hermannus Meyer, Sara, Willemyntien Sasbout”. De tweede getuige is Harmen Meijer, echtgenoot van Sofia Sasbout, eveneens een oudere zus van Willemina, en “Sara”, ongetwijfeld hun (schoon)moeder Sara Cornelisdr. van Heusden, naar wie het kind genoemd werd. Met dank aan Marten Jan Bok.

3) Hij huwde ten eerste (ondertrouw Leiden 18 febrauri 1670 Anna van Berckel, waarbij zijn vader ‘Pauls Reymers’ uit Delft getuigen was). Uit dit huwelijk, beiden in Leiden gedoopt: Paulus op 24 mei 1671 en Dirick op 26 juni 1672. Hij huwt ten tweede in Leiden op 28 oktober 1673 Elisabeth Toodts. Hun dochter Cornelis werd in Leiden gedoopt op 15 september 1674. Uit het testament van Paulus Rijmers en Maria Sasbout van 17 augustus 1674 voor de Delftse notaris Jacob Spoors blijkt dat Cornelius toen al overleden was.