23. Had Hansken een geheugen als een olifant?

Van olifanten is bekend dat ze een goed geheugen hebben. Beschikte Hansken over het spreekwoordelijke geheugen van een olifant? Burgemeester Brinck merkt op een gegeven moment op “Desen Elephant verstonde ende dede bij nae alles wat hem sijn meister gebode, twelck dan te verwonderen was dat soo een plomppe beest sulck een cloeck verstant hadde”. Er zijn slechts weinig anekdotes overgeleverd die over haar geheugen gaan. In Arnhem wilde (in 1641) een jong meisje haar eerst een appel geven, maar durfde toen niet en trok die appel terug. Een dag of twee later herkende Hansken het meisje, dat weer naar haar kwam kijken, en tilde uit wraak haar rok over haar hoofd met haar slurf. Ook een man die Hansken drank beloofde maar die belofte niet nakwam, werd door de olifant op zijn nummer gezet. Hansken gaf hem een pets met de slurf. Zoveel is duidelijk: met Hansken viel niet te spotten.