[1641.] Arnhem

Burgemeester Ernst Brinck van Harderwijk beschrijft wat zich voordeed toen Hansken in Arnhem was (1). Dit is de enig bekende bron die de olifant met Arnhem in verband brengt en ook een van de weinige bronnen over Hanskens geheugen en hoe zij ‘wraak’ neemt door met haar slurf te slaan wanneer haar iets was beloofd dat zij vervolgens niet krijgt. Arnhem ligt niet ver van Harderwijk waar de olifant in 1641 was en ook niet ver van Wageningen waar Hansken in het voorjaar of in de zomer van 1641 is geweest. De hieronder geciteerde beschrijving volgt in het manuscript van Brinck direct op die van Harderwijk. Daarom staat wel vast dat Hansken in het jaar 1641 ook Arnhem een bezoek bracht, en dat zal dan ná Harderwijk en vóór Wageningen geweest zijn.

Elephant Hansken

1) “Als hij te Aernhem was, soo presentierde hem een ionge meijdt een Appel; ende als hij denselven met sijn snuijte meinde te grijpen, soo tratt sij uuijt vervaertheijt te rugge ende dorste hem dien niet geven. Een dach of 2. daernaer, soo quam de selve dochter wederom om hem noch eens te besien, ende hij haer int’ gesicht krijgende soo lichte hij haer met behendich­heijt den rock op, dien stelpende over haer hooft henen, haer [het vervolg op een tweede los blaadje] alsoo beschaemt makende, ende sich reuck gierende [=?]. Aldaer ist oeck gebeurt, dat seker persoon hem presentierde een dronck brandewijn, so verre hij iets wilde doen; doch sulx gedaen hebbende, so wierde hem sijn belofte niet geholden. Op een anderen dach deselve man weder komende soo kreech hij hem int’ visier, ende smeerde hem dapper af met de snuijte.” Notitie Ernst Brinck, Harderwijk, Streekarchivariaat Noorwest-Veluwe, Archief Stadsbestuur Harderwijk (1231-1813), inv.nr. 2060, stuk XVII (op twee losse blaadjes).