19. Waar in de archieven zit Hansken nog verstopt?

Hansken kan in archieven onverwacht tevoorschijn komen. Vooral wanneer het nog ongepubliceerde bronnen betreft, zijn deze moeilijk te vinden. Hoeveel van die onbekende bronnen zijn er nog? Dat aantal is zelfs niet bij benadering vast te stellen, maar het moeten er tientallen zijn.

Wanneer de eigenaar voor een voorstelling betaald kreeg, kan dit verantwoord zijn in een rekening. Voorbeelden daarvan zijn de vermeldingen in Wageningen (1641), Gent (1643), Den Bosch (1647) en Mol (1648). Vaker komen we Hansken tegen in stadskronieken. Sommige mensen hielden dagboeken of registers bij van belangrijke en opmerkelijke gebeurtenissen in de plaats waar ze woonden: (Maastricht 1648; Hannover 1650; Görlitz 1651; Rome en Florence 1655). Andere documenten betreffen weer brieven (bijvoorbeeld Amsterdam 1641; Kopenhagen 1640 of Frankfurt 1647).

Bijna elk nieuw gegeven dat opduikt, draagt bij aan onze kennis van het levensverhaal van Hansken. Mogelijk zijn er archiefvorsers die bronnen kennen die hier nog niet vermeld staan. Wanneer zij die melden, worden die www.elephanthansken.com gepubliceerd.