1. Waarom heette Hansken Hansken?

Onbekend is wie de naam Hansken aan de olifant gegeven heeft en waarom. Er is wel verondersteld dat de naam een afleiding zou zijn van ana, dat olifant betekent in het Malayalam, een taal die in het zuidwesten van India gesproken wordt. Hansken komt echter van Ceylon en de naam is gewoon een vrouwelijke vorm van Hans. Dat het een vrouwtjesolifant was staat vast, maar de reden van de naamgeving allerminst. Op de ongedateerde gravure presenteert de olifant zich aan zijn publiek in het volgende gedichtje:

Hansken den Olyphant is mynen naem,

In veel Landen heb ick groote faem.

Ick ben oock ’t grootste Beest van alle landen,

Veele consten can ick mennichder hande.

Met een cleyn haaxken word ick gedwongen en geregeert,

Hetgeen ick can myn Meester myn heeft geleert.

Daerom coopt dese prent om aente schouwen,

U gelt en sal u niet berouwen.

 

In hedendaags Nederlands staat er:

Mijn naam is Hansken de olifant

Ik ben heel beroemd in vele landen

Ook ben ik het grootste beest ter wereld

Veel kunstjes kan ik van verscheiden soort

Met een kleine haak word ik in bedwang gehouden en aangestuurd

Wat ik kan heeft mijn meester mij geleerd

Koop daarom deze prent om te zien

Uw geld zal goed besteed zijn.

Behalve op de prent, komen we de naam Hansken nog twee keer tegen; in een brief van professor Barlaeus uit 1641 en in het Latijn in een verhandeling uit 1650 uitgegeven in Breslau (“Hansellus id enim ei Nomen dabatur”).