Grapje 2: Hansken wijst een hoerenloper aan in het publiek

De meester vraagt de olifant wie een hoerenloper is. Vervolgens slaat de olifant haar slurf om het lichaam van een katholieke priester die zich onder de menigte bevindt, tot hilariteit van de omstanders (1).

Willende sijn meister weten, wie daer een hoereniager was, soo sloech hij sijn snuijte om het lijf van seker Paep, die daer onder den hoop stonde. Notitie Ernst Brinck, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (Gemeentearchief Harderwijk), Oud-Archief, Adversaria van Dr. Ernst Brinck, toegang 5299, inv.nr. 2060, stuk XVII (los blaadje).

Een variant in Bern, waarin een uit Rome terugkerende pelgrim werd afgerost.