1651, juli. Bregenz

De Oostenrijkse stad Bregenz is gelegen aan de oostkant van de Bodensee. Volgens het bericht over het verblijf in Sankt Gallen in Zwitserland was de olifant “von Ambsterdam über Bregentz” naar die plaats gekomen (1). Intrigerend is de vermelding dat de olifant uit Amsterdam kwam. Waarschijnlijk betekent het dat Hansken ooit in Amsterdam was aangekomen.

1) “An. 1651. im Julio ein Elephant von Ambsterdam über Bregentz gen St. Gallen kommen, halb aussgewachsen, 20. Jahr alt, hat in Sachsen 70. Centner gewogen, fehlte nur 2. Schuh, er hätte under dem Brüelthor angestossen. [in marge: Elephant in St. Gallen.]” Uit: B. Bischoffsberger, Appenzeller Chronik, St. Gallen 1682, p. 534.