1650, 11 september. Brno (Brünn)

In september 1650 is Hansken in Brno (Brünn) wanneer Karl Eusebius von Liechtenstein (1611-1684), vorst van Liechtenstein, daar ook is. De vorst beloont een ‘olifantenspel’ met een verering van 1 florijn en 50 kreuzer (1). Bij de publicatie van deze rekening werd verondersteld dat met ‘Elefantenspiel’ aan een ‘szenische Darstellung’ kan worden gedacht. Het ligt echter voor de hand dat hier naar een voorstelling van Hansken verwezen wordt.

1) “1650 September 11, Brünn NO. 345. […] ihrer fürst. g. dem forsten, so dieselbte beim spiel des elephanten verehrt, 1 fl. r. 50 kr.” Uit: H. Haupt (ed.), Von der Leidenschaft zum Schönen: Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein (1611-1684), Vol 2 (Quellenband), Wien 1998, nr. 546, p. 53. Het archiefstuk bevindt zich in Wenen in het Liechtensteinisches Hausarchiv, Hofzahlamtsrechenbuch 1650/51, f. 59v.