1646, vóór 14 oktober. Deventer

De stad Deventer betaalt voedsel en drank voor Hansken. De meester krijgt een rijksdaalder (1). Na Deventer gaat het oostwaarts richting Münster.

  1. “Voor den Oliphant, voor broot, appelen ende brandewijn bet[aelt] 14 st. ende den Meijster een rijxd[ae]l[de]r.  f. 2-8-0.” NL-DvCO, Collectie Overijssel locatie Deventer, ID 0698, Cameraars, inv.nr. 61 (Jellijs Nijlandt over 1646), onder de post “Getimmerte en allerhande sake”. Met dank aan dhr. P.C. van Eerden uit Den Haag.