1641, oktober. Leiden

Caspar Barlaeus (1584-1648) schrijft op 5 oktober 1641 in de brief waarin hij een optreden van de olifant Hansken beschrijft, dat hij begrepen heeft dat de olifant inmiddels in Leiden is (1). In Amsterdam was de kermis of jaarmarkt in september, in Leiden begon die elk jaar op 3 oktober, de dag van het Leids ontzet.

1) “[…] den oliphant die hier te zien is, ende nu soo ick verstae te Leyden is.” Zin uit de brief van Barlaeus, Rijksuniversiteit Leiden, UBL, PAP 8. De brief is gepubliceerd in: P.C. Hooft, Brie­ven (uitgegeven door J. van Vloten), Leiden 1855-1857, Vol. 4, bijlage V, pp. 352-353, met de foutieve datering van 23 november 1641. De brief is van 5 oktober 1641, zie: K. van der Horst, Inven­taire de la cor­res­pondance de Caspar Barlaeus (1602-1648), Assen 1978, p. 142.