Herman Saftleven (1646)

Herman Saftleven (1609-1685) heeft Hansken in 1646 in twee posities afgebeeld in een zeer gedetailleerd uitgevoerde gravure. Hij heeft ongetwijfeld de olifant naar het leven afgebeeld. De olifant is geplaatst in een fantasielandschap. Dat het niet om zomaar een olifant gaat, maar om een specifiek dier, blijkt uit de tweede staat van deze gravure. Die staat heeft een Latijns onder­schrift met de mededeling dat dit dier “naar de Hollanders werd gebracht”.

Elephant Hansken Saftleven

H. Saftleven, Twee olifanten (beide de olifant Hansken), 1646, gravure, 36,2 x 43,7 cm (exclusief onderschrift). Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen (tweede staat). Hollstein, deel 23, nr. 40. Niet in Faust. Afgebeeld in: M. Roscam Abbing, Rembrandts olifant. In het spoor van hansken, Amsterdam 2016, p. 59.

En de staat zonder het onderschrift, exemplaar van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam:

Saftleven Rijksmuseum-2

Een ets (28,5 x 25,7 cm) naar Saftleven met alleen de voorste olifant. Een exemplaar berust in het British Museum  1871.1209.5173.

Hansken after Herman Saftleven Junior British Museum