Jan van Goyen

Op een 1653 gedateerde en gesigneerde tekening van Jan van Goyen staat een tent afgebeeld met een uithangbord waarop een olifant en koordansers te zien zijn (1). In de tent waren die kennelijk te zien. Vóór de tent zijn verder spelende muzikanten afgebeeld. Van Goyen maakte dergelijk schetsen met zwart krijt op zijn reizen. Waar hij deze tekening maakte, is onbekend. De tekening kan echter niet worden opgevat als aanwijzing dat Hansken in 1653 in Nederland was. Hansken was weliswaar de enige olifant die in aanmerking kan komen, maar vertoefde dat jaar in Zuid-Duitsland en Italië. 

1)

Gooyen Getty Museum

Zwart krijt, 6 11/16 x 10 7/8 in. The J. Paul Getty Museum, Malibu. 85.GG.296

Zie: G. Goldner e.a., European Drawings. I Catalogue of the Collection, The J. Paul Getty Museum, Malibu 1988, nr. 108.

Het detail van het uithangbord is afgebeeld in: H. Bevers, P. Schat­born en B. Welzel, Rem­brandt. De meester & en zijn werk­plaats. Tekenin­gen en etsen. Tentoon­stellingsca­ta­logus Berlijn (Kupferstichkabinett SMPK in het Altes Mu­seum), Am­sterdam (Rijksmuseum), Londen (The National Gallery), Am­ster­dam en Zwolle 1991, cat.nr. 13, blz. 57-59, blz. 58 met afb. 13c en noot 13.