17. Konden meer olifanten met een geweer schieten?

Het lijkt op het eerste gezicht heel specifiek; een olifant die de trekker kan overhalen van een geweer en dan een losse flodder afschiet. In de editie van Plinius van 1650 staat dit huzarenstukje als volgt beschreven: De olifant schoot een geladen Pistool af, die hy bequame­lijck met sijn Snuyt wiste te vat­ten, ende met het Lelleken dat daer voor aen is, seer behen­digh konde los trecken gelijck of het met een vinger gedaen wierdt. De beschrijving heeft betrekking op Hansken van wie dit kunstje vanaf 1640 wordt vermeld.

Dit kunstje moet echter relatief gemakkelijk aan te leren zijn geweest. Een mannelijke olifant die in 1681 in Dublin overleed kon het (er zijn twee beschrijvingen van, een uit 1679 en een uit 1681). En ook de olifant die later door Europa trok wist hoe je een geweer afschoot, getuige niet alleen enkele beschrijvingen, maar ook een afbeelding op een reclameprent.

Reclameprent voor een latere olifant, ca. 1690-1700. Leipzich, Stadtgeschichtliches Museum.

Reclameprent voor een latere olifant, ca. 1690-1700. Leipzich, Stadtgeschichtliches Museum.

Misschien is er zelfs een vierde schietende olifant geweest. Op een munt uit 1713 staat er namelijk een afgebeeld.