9. Was Hansken de enige olifant in Europa?

Wanneer Rembrandt in 1637 een jonge olifant tekent, hoe weten we dan zeker dat dat Hansken is? Liepen er op dat moment niet meer jonge Indische olifanten rond in Nederland? Hoewel er in de zeventiende eeuw zowel vóór als na Hansken olifanten in Nederland zijn geweest, was Hansken in zijn tijd zonder twijfel de enige. Burgemeester Brinck van Harderwijk noteerde allerlei wetenswaardigheden over olifanten, maar van een tweede olifant tussen 1633 en 1647 is bij hem nooit sprake. Nergens wordt voor zover bekend tussen 1633 en 1655 met zekerheid nog een andere levende olifant in Europa genoemd. Een vermelding uit 1646 over een olifant die Engeland heeft rondgetrokken is echter moeilijk te plaatsten.

Toch was Hansken korte tijd niet de enige levende olifant in Europa. Hansken kwam in juli 1633 aan. Het laatste bericht van de Indische mannetjesolifant die in 1629 door Hollar in prent werd vereeuwigd, dateert van september 1633. Toen werd het dier in Montpellier gesignaleerd. Wanneer en waar deze olifant overleed, is onbekend. De eerste vermelding van een olifant ná Hansken is van 1668 toen de koning van Portugal een olifant schonk aan Lodewijk XIV (en dat was een Afrikaanse olifant). Tot het tegendeel bewezen wordt, moet deze vraag met “ja” beantwoord worden en was Hansken ruim twintig jaar echt de enige olifant in Europa.