7. Hoe verliep de route door Frankrijk in de jaren 1642-1646?

Begin oktober 1641 schreef de geleerde Casper Barlaeus (1584-1648) in een brief dat hij meende te weten dat de olifant naar Leiden zou gaan. In 1642 is de olifant in Gent. Daarna is het overwegend stil rond Hansken. In juni 1643 blijkt zij in de Franse stad Blois te zijn, in januari 1645 in Agen en in juli dat jaar in Arles. Ook is bekend dat de olifant in Parijs is geweest. We weten namelijk dat een diplomaat, die de olifant in 1646 in Münster ziet, zich herinnerde dezelfde olifant eerder in Parijs gezien te hebben. Dat moet dan in 1642 of 1643 geweest zijn. Voorlopig is het een raadsel hou de route naar en door Frankrijk precies liep en of ze in 1645 of 1646 misschien per schip weer richting Holland is gekomen en of ze heel misschien in deze tijd ook nog in Engeland is geweest.