1643, 13 maart [of eerder]. Gent

In Gent treedt Hansken speciaal op voor het stadscollege. Daarvoor krijgt Cornelis van Groenevelt, die bij naam vermeld wordt, betaald. Het bedrag kon nog niet ontcijferd worden (1).

1) Gent, Stadsarchief, stadsrekeningen 1642-1643, f. 212r: “Betaelt Cornelis van Groenevelt de somme van ... causien dat hij aen t collegie verthoont heeft eenen oliphant by ordonnantie vandien 13en Marty 1643.” In de marge wordt hetzelfde bedrag vermeld. Naar deze betaling wordt verwezen in G. Loisel, Histoire des ménageries de l’antiquité à nos jours Vol. 2 (Parijs 1912), p. 28.

Vermelding van Hansken in Gent

Vermelding van Hansken in de derde post van boven