1630. Ceylon (Sri Lanka)

De olifant Hansken is volgens een notitie van Ernst Brinck (1) en latere prenten (2) in 1630 op het eiland Ceylon verwekt en geboren. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) handelde in olifanten en vervoerde olifanten in de regio. Op Ceylon waren gedomesticeerde olifanten en er werden wilde olifanten gevangen en getemd. Van Ceylon moet Hansken naar Batavia op Java zijn gebracht. Van Batavia is het dier in 1632 naar Nederland vervoerd met een terugkerend zeilschip. Het kwam aan in Amsterdam in 1633. 

1) “Anno 1633 is met de oostIndischen schepen in Hollandt gekomen een elephant, die ik anno dito te Amsterdam oeck gesien hebbe met mijn sohne Ludovico, die oeck daerop gereden heeft. Desen elephant was doenmaels olt ontrent 3 iahren, was hooch 7 van mijne voeten; was gegeneriert int Eijlandt Ceijlon, ende, gelijck den bestierder verhaelde, soo was sijn moeder hooch 17 voet ende een halven.” Notitie Ernst Brinck, Gemeente-archief Hardewijk, inv.nr. 2058, fol. 7r.

2) “DIser Elephant is kommen auss Indien zu Schiff in Hollandt, ist auff der Insel Selon 1630. jung worden” op Duitse reclameprent 1651 (Faust nr. 660.2); “Er ist im 1630. jahr auf der Insel Selon jung worden, und Auss Indien zu Schiff in Holland kommen” op Duitse reclameprent 1651 (Faust nr. 660.3);  “diser Elephant. ist .1630. uf der. Insel Selon in India. jung Worden.” Gravure uit 1652 Jeremias Glaser; “Er ist im 1630. Jahr auf der Insel Selon jung worden, und auss Indien zu Schiff in Holland kommen” op Duitse reclameprent 1652 (Faust nr. 664.2).